Procedury bezpieczeństwa w naszym gabinecie kosmetycznym

Haro Laser SPA / Procedury bezpieczeństwa w naszym gabinecie kosmetycznym

Procedury Covid-19

Z uwagi na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 Haro Laser Spa wprowadza tymczasowe zmiany w regulaminie przyjmowania Klientów. Zmiany obowiązywać będą do odwołania.

Ze względu na specyfikę gabinetu kosmetycznego do zakażenia może dojść drogą kropelkową, przez ślinę, krew, ale również przez inhalację aerozolu powstałego podczas zabiegu. Z uwagi na fakt, iż każdy Klient zanim trafi do gabinetu, kontaktuje się z wieloma innymi osobami, należy wszystkich traktować z taką ostrożnością, jakby byli potencjalnymi nosicielami koronawirusa.
Jeżeli stwierdzimy u Klienta objawy zakażenia Covid-19, to mamy obowiązek zgłosić ten fakt do Powiatowej Stacji Sanepidu.

Certyfikat bezpieczny salon

Procedura postępowania podczas wizyty w HaRo Laser SPA i zabiegów kosmetycznych

W celu ograniczenia ryzyka zakażenia koronawirusem oraz zapewnienia bezpieczeństwa biologicznego klientom, kosmetologom i personelowi pomocniczemu.
 1. Klient, wyrażający chęć stawienia się na wizytę w gabinecie kosmetycznym Haro Laser Spa zobowiązany jest do umówienia się na wizytę telefonicznie pod numerem telefonu 570 075 355.
 2. Po przyjściu do Salonu Klient jest poproszony o:
  • poddanie się pomiarowi temperatury;
  • zdjęcie swoich rękawiczek i maski;
  • dezynfekcję rąk płynem dezynfekującym;
  • założenie jednorazowych rękawiczek i/lub maski jednorazowej, którą kupuje w HaRo Laser Spa w cenach podanych poniżej.
 3. Klient prowadzony jest do gabinetu zabiegowego przez Kosmetologa, gdzie wypełnia i podpisuje ankietę epidemiologiczną kwalifikującą do odbycia wizyty długopisem jednorazowym, który zabiera ze sobą.
 4. Kwalifikacja przyjęcia Klienta na wizytę, następuje po weryfikacji na podstawie wypełnionej ankiety dotyczącej zdrowia klienta. Klient informowany jest również o konieczności wniesienia opłaty sanitarnej w związku z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej podczas planowanej wizyty. Opłata zależy od rodzaju zabiegu, a poniżej określona kwota zostanie doliczona do ceny usługi. Koszt poszczególnych zestawów wynosi:
  • Zestaw I zawiera maseczkę jednorazową w cenie 2 zł
  • Zestaw II zawiera maseczkę jednorazową, rękawiczki jednorazowe w cenie 4 zł
 5. Każdego Klienta traktujemy jako potencjalnie zakażonego koronawirusem.
 6. Jeżeli Klient nie skontaktuje się telefonicznie i przyjdzie bezpośrednio do gabinetu, należy zmierzyć mu temperaturę, upewnić się, że umył i zdezynfekował ręce przed wejściem, a następnie z nałożoną maseczką przez Klienta przeprowadzić z nim wywiad epidemiologiczny w miejscu oddzielonym od pomieszczeń zabiegowych (pierwsza część poczekalni) oraz z zachowaniem co najmniej dwumetrowego odstępu interpersonalnego.
 7. Preferujemy płatności elektroniczne (karta, zbliżeniowo).
 8. Każdy Klient musi być wprowadzony na listę adresową, tak aby mieć z nim stały kontakt telefoniczny lub mailowy. To samo dotyczy opiekuna prawnego.
 9. Z poczekalni usuwamy: czasopisma, ulotki, szkicowniki, kredki, książki dla dzieci, gry – w zasadzie wszystko, co może być podłożem, które sprzyja przetrwaniu wirusa.
 1. Nie podaje się żadnych napojów oraz przekąsek.
 2. Klient przychodzi na zabiegi punktualnie. Termin wizyty jest to czas rozpoczęcia oczekiwania na wizytę. Przy spóźnieniu większym niż 15 minut, istnieje możliwość odmówienia wykonania wizyty.
 3. Prosimy o zdjęcie odzieży wierzchniej – kurtka, płaszcz w gabinecie zabiegowym. Jeśli istnieje taka możliwość, prosimy pozostawić odzież w samochodzie. W przypadku Klientów, którzy nie będę mogli podjechać pod gabinet własnym pojazdem, odzież wierzchnia będzie pozostawiana w gabinecie w którym wykonywany będzie zabieg, jednak z góry uprzedzamy, że miejsce to może stanowić dodatkową strefę, w której może dochodzić do skażenia odzieży wirusem. Wszystkie drzwi otwierane są przez pracownika Haro Laser Spa, który wpuszcza Klienta do środka.
 4. Osoby towarzyszące nie będą mogły przebywać podczas trwania wizyty w gabinecie oprócz faktycznego opiekuna nieletniego. Opiekun ma również mierzoną temperaturę na wejściu i wypełnia kartę epidemiologiczną. Przez cały czas ma założoną maseczkę.
 5. W poczekalni może być tylko jeden Klient. Wszelkie ruchy Klienta w poczekalni i gabinecie powinny być ograniczone do niezbędnego minimum oraz połączone z ograniczonym dotykaniem powierzchni mebli, urządzeń oraz ścian.
 6. Przejście do gabinetu odbywać się będzie w towarzystwie personelu. Klient nie może samodzielnie otwierać drzwi gabinetu, ani dotykać przedmiotów poza dozownikami z płynem dezynfekcyjnym.
 7. Podczas wizyty Klient musi bezwzględnie stosować się do zaleceń personelu. W szczególności dotyczących pozostawiania swoich osobistych rzeczy w wyznaczonych miejscach. Klient zajmuje miejsce na fotelu i rozpoczyna wizytę.
 8. Po zakończonej wizycie Kosmetolog wyprowadza Klienta na zewnątrz pomieszczenia zabiegowego i zleca mu jak najkrótsze przebywanie na terenie salonu. W toalecie Klient myje i dezynfekuje ręce. Po nałożeniu okrycia o ile Klient je pozostawił, kosmetolog otwiera drzwi wyjściowe. Klient może opuścić bezpiecznie salon.
 9. Planowane są przyjęcia Klientów na wyznaczoną godzinę. Po odbytej wizycie następuje 15 minutowa przerwa, podczas której dezynfekowane są pomieszczenia zabiegowe.
 10. Personel salonu kosmetycznego powinien pamiętać również o ochronie zdrowia swoich rodzin, czyli po zakończonej pracy powinien umyć i zdezynfekować ręce przed wyjściem z pracy, nie dotykać niedezynfekowanych klamek oraz bezwzględnie umyć ręce po przyjściu do własnego domu.

Salon Haro Laser Spa
18.05.2020

Procedury bezpieczeństwa w HaRo
Masz pytania dotyczące procedury bezpieczeństwa? Zadzwoń!